พิมพ์

"สวมหน้ากาก100%  เว้นระยะห่าง  ล้างมือบ่อยๆ  สแกนไทยชนะ"