พิมพ์

b_150_100_16777215_00_images_news2019_21194.jpg

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนต้นแบบด้านสุขภาพแบบองค์รวม  วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2562 ณ.หอประชุมรัฐประชาสมาคาร โรงเรียนพิมายวิทยา

21658.jpg 21669.jpg 21670.jpg

21671.jpg 21672.jpg

 

หมวด: กิจกรรม
ฮิต: 1494