วันจันทร์, 25 มีนาคม 2562

439/1  หมู่ 1 ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110

E-mail : susukphimai@gmail.com , webmaster3015@gmail.com

โทรศัพท์ : 044-471673  หรืออีกทาง : Facebook

 

 

Updateโปรแกรม OP/PP ใหม่

  • เขียนโดย Admin_Phimai
  • ฮิต: 8558
  • 05 ม.ค.
ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

05-01-2560
Version 5.0.30
- ปรับแก้เงื่อนไขการตรวจสอบแฟ้ม NUTRITION ให้สามารถตรวจได้ถึงอายุ 18 ปี 11 เดือน 29 วัน
- ปรับแก้ไขรหัสมาตรฐานการตรวจ LABFU จาก 2 หลักเป็น 7 หลัก และให้โปรแกรมปรับข้อมูลให้กรณีเป็น 2 หลัก
- ปรับแก้เงื่อนไขการตรวจกรณีรหัสยาไม่ครบ 24 หลัก
- ปรับเพิ่มรหัสข้อมูลหมู่เลือด (ABOGROUP) เพิ่ม 9=ไม่ทราบหมู่เลือด
14-12-2559
Version 5.0.29
- แก้ไขหน้าจอนำเข้าที่ไม่เป็นภาษาไทย
- ปรับเพิ่มหน่วยบริการที่เพิ่มใหม่
- แก้ไขการตรวจแฟ้ม Accident
18-11-2559
Version 5.0.28
- ปรับปรุงรหัส labfu เป็น 2 หลักเช่นเดิม
- ปรับหน้ารายงานการตรวจสอบการส่งข้อมูล e-claim
17-11-2559
Version 5.0.27
- ปรับรหัส labfu 7 หลัก
- ปรับการตรวจสอบข้อมูล e-claim online เพิ่มเติม (เฉพาเขต 8)
17-11-2559
Version 5.0.26
- ปรับเงื่อนไขการตรวจสอบกรณีเด็กแรกเกิด
- เพิ่มรหัสหน่วยบริการ 40734,40736
- เพิ่มการตรวจสอบการส่งข้อมูล e-claim สปสช. (เฉพาะเขต 8 อุดรธานี)
28-10-2559
Version 5.0.25
- ปรับการตรวจสอบรหัสยามาตรฐาน 24 หลัก
16-09-2559
Version 5.0.24
- ปรับเพิ่มรหัสหน่วยบริการ
- ปรับเพิ่มรหัสการสิ้นสุดการตั้งครรภ์ แฟ้ม LABOR (bresult)
- ปรับหน้าผลการตรวจสอบให้สามารถดูรายการข้อมูลที่ถูกต้องได้หลังจากตรวจสอบ
- ปรับเพิ่มรหัสสิทธิการรักษา INSTYPE (8408)
Share