วันจันทร์, 25 มีนาคม 2562

439/1  หมู่ 1 ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110

E-mail : susukphimai@gmail.com , webmaster3015@gmail.com

โทรศัพท์ : 044-471673  หรืออีกทาง : Facebook

 

 

แนะออกกำลังกายกันอัมพาต

  • เขียนโดย Admin_Phimai
  • ฮิต: 757
  • 06 ธ.ค.
ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

 

 

รศ.นพ.ยงชัย นิละนนท์ ประธานคณะกรรมการดำเนินการศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง รพ.ศิริราช แถลงข่าว “วันโรคหลอดเลือดโลก (World Stroke Day)
เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต 2559” ว่า ปัจจุบันพบว่าโรคหลอดเลือดสมองเป็นปัญหาสำคัญ เป็นโรคที่พบบ่อยและมีอัตราความพิการสูง
แต่สามารถป้องกันได้โดยเฉพาะการสร้างความตระหนักให้ความรู้ และการออกกำลังกายมีส่วนช่วยป้องกันโรคอีกทางหนึ่ง คณะและเครือข่ายจึงกำหนดจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น
ในวันที่ 30 ต.ค. และการจัดกิจกรรมให้ความรู้ในการดูแลป้องกันโรคระหว่างวันที่ 30 ต.ค.-1 พ.ย. โดยในส่วนของศิริราชพยาบาลกำหนดจัดเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ
ระยะทาง 10 กม. และปั่นจักรยาน ระยะทาง 30 กม. ในเวลา 04.00 น. วันที่ 30 ต.ค. ที่ลานหน้า รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
ดูรายละเอียดที่ www.sirirajstrokecenter.com สอบถามโทร.0-2414-1020.

Share