วันพุธ, 24 เมษายน 2562

439/1  หมู่ 1 ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110

E-mail : susukphimai@gmail.com , webmaster3015@gmail.com

โทรศัพท์ : 044-471673  หรืออีกทาง : Facebook

 

 

เตือนสาวใหญ่ระวังโรคกระดูกพรุน

  • เขียนโดย Admin_Phimai
  • ฮิต: 733
  • 06 ธ.ค.
ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

 

 

          นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากวิวัฒนาการทางการแพทย์ปัจจุบันส่งผลให้ประชาชนมีอายุ    

   ยืนยาวขึ้น แต่คนเหล่านี้มักประสบปัญหาด้านความเสื่อมถอยของร่างกายตามมาโดยเฉพาะกระดูกที่เป็นโครงสร้างยึดเกาะกล้ามเนื้อ

   หากเนื้อกระดูกมีความหนาแน่นลดลงจะส่งผลให้เกิดภาวะกระดูกพรุนได้ ซึ่งอันตรายคือต้องระวังการแตกหัก ของกระดูกบริเวณสะโพก    

   ทำให้ผู้ป่วยเกิดอาการปวดเรื้อรังและรุนแรงถึงขั้นพิการ โดยเฉพาะสตรีที่หมดวัยเจริญพันธุ์ ภาวะกระดูกพรุนมักเกิดกับผู้สูงอายุ โดย    

   เฉพาะสตรีอายุ 65 ปีขึ้นไป ส่วนผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนจะสูญเสียมวลกระดูกอย่างรวดเร็วใน 5 ปีแรก ทำให้กระดูกหักได้ง่าย โดย

   เฉพาะบริเวณกระดูกสันหลัง สะโพก และข้อมือ ส่งผลให้เกิดปัญหาการเดินและการเคลื่อนไหวร่างกาย อาการภาวะกระดูกพรุนที่พบ คือ  

   ปวดหลัง ตำแหน่งที่ปวดไม่ชัดเจนอาจปวดร้าวข้างใดข้างหนึ่ง กระดูกหลังยุบตัว หลังค่อม ความสูงลดลง หากพบความผิดปกติดังกล่าว

   ควรรีบพบแพทย์ทันที เมื่อได้รับการตรวจคัดกรองและวินิจฉัยแล้ว แพทย์จะมีแนวทางรักษา ทั้งนี้ ผู้ป่วยไม่ควรซื้อยามารับประทานเอง

   เพราะอาจมีส่วนประกอบของสารสเตียรอยด์ทำให้เกิดภาวะกระดูกพรุนมากขึ้น.

 

Share