วันพุธ, 24 เมษายน 2562

439/1  หมู่ 1 ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110

E-mail : susukphimai@gmail.com , webmaster3015@gmail.com

โทรศัพท์ : 044-471673  หรืออีกทาง : Facebook

 

 

ประวัติความเป็นมา

  • เขียนโดย Admin_Phimai
  • ฮิต: 3236
  • 02 ธ.ค.
ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

ประวัติความเป็นมาอำเภอพิมาย

     อำเภอพิมาย  เป็นอำเภอที่มีขนาดใหญ่อำเภอหนึ่ง  เดิมมีชื่อเรียกว่า “อำเภอเมืองพิมาย”  ซึ่งมีฐานะเป็นอำเภอเมื่อ พ.ศ. 2443  โดยมีขุนขจิตสารกรรมเป็นนายอำเภอคนแรก

  และมีนายนรินทร์  ทรงนิพิฐกุล  ดำรงตำแหน่งนายอำเภอพิมายคนปัจจุบัน
คำว่า “พิมาย”  ไม่มีความหมายในพจนานุกรม  มีตำนานเล่าอ้างถึงที่มาของชื่อเมืองพิมายในเรื่องท้าวปาจิต  นางอรพิมพ์ว่า  เกิดจากคำพูดของนางอรพิมพ์ที่ต่อว่าท้าวปาจิต  ที่ทอดทิ้งนางจนถูกพระเจ้าพรหมทัตลักพาไปไว้ในวังของพระเจ้าพรหมทัตเตรียมการอภิเษกสมรส  กว่าท้าวปาจิตจะเข้าช่วยเหลือออกมาได้ก็ทำให้นางอรพิมพ์ขุ่นใจ  จึงประชดประชันท้าวปาจิตขณะบุกเข้าช่วยเหลือจนได้พบหน้าว่า “พี่มาทำไม”  คำว่า “พี่มาทำไม” ในภาษากลาง  ถ้าออกเสียงเป็นภาษาท้องถิ่นพิมาย  จะออกเสียงคำพูดว่า “พิ่มาไอ”  เมื่อพูดคำว่า “พิ่มาไอ” เร็ว ๆ  ผู้ฟังก็จะได้ยินเสียงเป็น “พิ่มาย”   เมื่อเขียนเป็นภาษากลางวรรณยุกต์เอกตรงคำว่า “พิ่” จะหายไปกลายเป็น “พิมาย” ในภาษากลาง  ส่วนชาวพิมายยังคงออกเสียงชื่ออำเภอว่า “พิ่มาย”
ส่วนหลักฐานทางประวัติศาสตร์นั้น  พระเจ้าพรหมทัต  คือ  สมเด็จพระเจ้าชัยวรมันที่ 7  กษัตริย์ขอมเลือดเนื้อเชื้อไขชาวพิมาย  ผู้ทรงก่อสร้างเพิ่มเติมปราสาทหินพิมาย  จนมีรูปลักษณ์เป็นปัจจุบัน  เปลี่ยนปราสาทหินพิมายจากเทวสถานในศาสนาฮินดู  เป็นพุทธสถานในพระพุทธศาสนา  และทรงวางรากฐานการก่อสร้างปราสาทนครวัด  สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลกยุคปัจจุบัน  โดยนำรูปแบบของปราสาทหินพิมาย  ไปเป็นแบบอย่างในการก่อสร้าง  ส่วนพระนาง อรพิมพ์  นั้นก็คือพระนางชัยราชเทวี  พระชายาของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 นั่นเอง

เมื่อปี พ.ศ. 2454 สมเด็จพระศรีพัชรินทราฯ  พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 5  หรือสมเด็จพระพันปีหลวง  ได้เสด็จเมืองพิมาย  และได้เสด็จพักผ่อนที่ไทรงาม  คณะกรรมการเมืองพิมายได้พร้อมกันรับเสด็จ  โดยจัดสถานที่ประทับที่ลำน้ำตลาดซึ่งเรียกว่า “วังเก่า”  และได้ปรับปรุงถนนสายต่าง ๆ  ในบริเวณที่ตั้งอำเภอให้สะอาดสวยงามทั้ง 6 สาย  และได้ตั้งชื่อถนนเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติคือ ถนนจอมสุดาเสด็จ ถนนนวนปรางค์ ถนนอนันทจินดา ถนนบูชายันต์ ถนนราชชนนี และถนนจวนเก่า
ปี 2457  ได้สร้างที่ว่าการอำเภอพิมายบริเวณด้านใต้ของปราสาทหินพิมาย  และทางราชการได้ตัดคำว่า “เมือง” ออกจากชื่อ “อำเภอพิมาย”  เมื่อ พ.ศ. 2483  และให้เรียกว่า “อำเภอพิมาย” ตั้งแต่นั้นมาจนปัจจุบัน

คำขวัญอำเภอ

เมืองปราสาทหิน  ถิ่นไทรงาม  เรืองนามประเพณี  ผัดหมี่พิมาย

ขนาดพื้นที่

966.834 ตารางกิโลเมตร

การปกครอง

แบ่งการปกครองออกเป็น
1.  ตำบล                    12   ตำบล
2.  หมู่บ้าน                  212  หมู่บ้าน
3.  เทศบาล                   2   แห่ง
4.  องค์การบริหารส่วนตำบล  11   แห่ง

Share