พิมพ์

b_150_100_16777215_00_images_activities-news-5-600x450.jpg


ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ สำนักงานสาธารณสุขพิมาย จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย สรงน้ำพระและรดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่ ๑๒  เมษายน ๒๕๖๒ โดยมีท่านสาธารณสุขอำเภอพิมาย ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอพิมาย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รวมทั้งบุคลากรสาธารณสุขทุกวิชาชีพเข้ารวมกิจกรรมครั้งนี้

หมวด: กิจกรรม
ฮิต: 330