เอกสารต่างๆ และวาระการประชุมของ...


สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิมาย


ลำดับที่ เอกสารต่างๆ / วาระการประชุม ดาวน์โหลด
1 นำเสนอวาระการประชุมประจำเดือน มค.63 Download
2 วาระการประชุมพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 17 ม.ค.63 Download
3 การบันทึกข้อมูลเบิกชดเชยค่่าบริการในโปรแกรม e-Claim Download
4 รหัสหัตถการแผนไทยตาม สิทธิประโยชน์ สปสช Download